Het Christelijk Mannenkoor

Het Christelijk Mannenkoor Zwolle is opgericht 22 mei 1990 maar er kan bij dit koor gesproken worden van een relatief jong koor met een rijke voorgeschiedenis. Het koor wordt bemand door een kleine zestig leden, waarvan de oudste behoorlijk in leeftijd verschilt met de jongste.

Het doel van het koor is bij de oprichting omschreven met de woorden: “De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de zang in het algemeen en het geestelijke lied in het bijzonder”. Deze volzin houdt in de praktijk in dat het koor repeteert, concerten en uitvoeringen geeft, medewerking verleent aan kerkdiensten en bijeenkomsten, deelneemt aan evenementen op muzikaal gebied zoals concoursen enz. en/of zulke evenementen (mede)organiseert.

Na de komst van de huidige dirigent (zie elders op deze site)  heeft het koor een eigentijdser repertoire opgebouwd en heeft zich naast het geestelijk lied ook wat, meer dan in het verleden, toegelegd op andere muziek. Daarbij valt te denken aan opera, musical en goede populaire muziek.

Na het 20-jarig jubileum is het koor een nieuw pad gaan bewandelen. Dat van beschikbaar zijn voor jonge musici. Dat wil zeggen dat jonge musici gevraagd worden mee te werken aan concerten dan wel optredens van ons koor. Dat heeft geleid tot een aantal geslaagde optredens waarbij naast onze vaste pianist Wilco Veldkamp, Marieke Bastiaan op viool, Elisabeth Haase op cello en ook Johan Smit (orgel) ons vaak begeleiden. Kortom een heel muzikaal gezelschap.

De jongste aanvulling op muzikaal gebied is een groepje heel jonge violisten, cellisten, een bassist en een trompetiste die samen voor een welhaast orkestrale aanvulling zorgen bij speciale optredens.

Als koor denken en hopen we dat het einde op dat terrein nog lang niet in zicht is. Dat we zodra het weer mogelijk is, we met enthousiasme en nieuw elan onze activiteiten kunnen hervatten.