Welkom bij CMKZ

ACTUEEL: In aansluiting op de maatregelen van de overheid en de adviezen om verspreiding van het Corana-virus tegen te gaan en de adviezen die het RIVM daarvoor verstrekt, is besloten dat al onze kooractiviteiten tot ons zomerreces zijn stopgezet. Dat houdt in dat er geen repetities worden gehouden en optredens zijn of worden afgezegd. Wij wensen een ieder sterkte in de komende tijd en we “zingen” u graag bij deze toe:

De Heer zal u steeds gadeslaan, hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt.

Ons koor repeteert elke dinsdagavond van 19.45 Р22.00 uur in De Samenhof, Burg. Drijbersingel 15, Zwolle 

Natuurlijk bent u daarna altijd welkom op onze repetities om eens kennis te maken, een paar keer proef te zingen, zien hoe het gaat en dat het heel gezellig kan zijn En natuurlijk staan we u graag te woord!